Професионална отговорност

Имаме пълно съзнание за професионалната ни отговорност и се грижим да предлагаме на клиентите ни всяка възможна сигурност доколкото се отнася до услугите ни.

Фирмата ни в Гърция „СИГМА А. Е. ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПОСРЕДНИЦИ” е член на Съюза на Гръцките Застрахователни Посредници и функционира правно с идентификационен номер. Вписана в  Камарата на професионалистите  на Атина. Функцията й се проверява въз основа на Европейското Указание от Контролиращия орган за Частната Застраховка и управлението му  се подчинява на Префектура Атина.

Фирмата ни в България “SIMA & PARTNERS INSURANCE BROKERS Ltd” Функционира правно с регистриран  номер 20080630161903, вписана в Търговския Регистър на София. Функционирането й се проверява от Комисията по финансов надзор.

Отговорен за управлението и в двете фирми е Георгиос Серафимидис, който разполага  с разрешително за застрахователен посредник от 1992 и по-специално Разрешително за Посредничество от 2005г.

Накрая подчертаваме, че избираме да сътрудничим само със застрахователни компании доказали доверието си, които са се оценили или са свързани с международни корпорации оценени за качествата и финансовата им задоволеност.