Управление бизнес риск

Едно голямо производствено и търговско предприятие има специфични застрахователни нужди, които не е възможно да се удовлетворят навреме без Проучване за Управление на Риска ( Risk Management ).

Проучването - Управлението на Риска има за цел като начало оценяване на опасността, която се отнася до  имущественото състояние, прекъсването на работната дейност, персонала и гражданската отговорност на предприятието и накрая понижаване на цената за предовратяване на опасностите.

Анализ на опасностите се постига с определяне честотата на решението им в период от време, пет или десет години, в комбинация със записването на средно разпространение на щетата ( силата й ), която носи. Определя се и Максимална Възможна Щета (PML) за всяка  съществена опасност и за всеки адрес по отделно. Опасностите, които показват  голяма честота и малка сила обикновено се предотвратяват с подобряването на мерките за предпазване. Обратно, опасностите, които показват малка честота и голяма сила се предотвратяват резултатно само с прехвърлянето им на застрахователя. Проучването на управлението на риска завършва с изготвянето на цялостен застрахователен план, който показва на бизнесмена основните предначертания, които може да разширят застрахователния пазар към постигане на най-доброто възможно покритие за фирмата му.