Застраховки здравен отрасъл

Разделяме напълно Здравните застраховки от раздела застраховки – живот и покриваме застрахователните нужди на клиентите ни със специализирани продукти от 1994г. Директно сътрудничим със застрахователните компании AXAPPP, BUPA, CIGNA.

Раздел  злополуки

Предлага се покритие само срещу опасността от злополука и основен предмет на застраховката е спиране на приходите на застрахования или на семейството му в  случай на неспособност или смърт съответно.

Раздел  болести

Предлага се покритие срещу  двете опасности, които застрашават човека - болест и злополука,  с основен предмет на застраховката цената на здравното възстановяване на застрахования по време на болнично лечение.

Раздел групови застраховки на персонала

Различаваме се напълно от стотиците конкуренти толква от към планиране на застрахователните програми, колкото и към избора на застрахователни продукти, факт е нашето присъствие на застрахователния пазар в Лондон чрез Lloyd’s.

Една организация или фирма има три избора за групова застраховка на персонала и служителите й.

  • Класически договор - обикновено покритие злополука/ болест на глава премия.
  • Специализиран договор злополуки - разширено покритие и голям групов капитал над 1.000.000 евро, специално за кадри.
  • Специализиран международен договор за болест - разширено покритие и висок човешки капитал над 1.000.000 евро, специално за кадър.

Фирмата ни няма дейност в разделите на Живот и Спестяване. По изключение, можем да експедираме само програма групова застраховка спестяване за сметка на действащ фирмен наш клиент.