Застрахователни брокери

Фирмата ни цели сътрудничество с професионални застрахователни брокери на всички нива. Предлагаме възможност за сътрудничество в два специализирани раздела:

Първо, поемаме за сметка на сътрудника ни управлението на малки и средни предприятия и търговски опасности на фирми, които действат в и извън Гърция, подготвяйки толква съставянето на конкретно проучване за управление на имуществени опасности, прекъсване на трудовата дейност, гражданска отговорност и персонал, колкото и поставянето на опасностите на Гръцкия и международния пазар. Сътрудничеството ни с брокера се основава на отделен договор за всяка застрахована фирма.

Второ, предлагаме на сътрудникът ни използването на специални застрахователни програми болнично и извън-болнично лечение на чужди застрахователни компании, които действат в Гърция под статут на ”Свободно Предлагане на Услуги”. Имайки опит в управлението на договори от този тип от 1994г. предлагаме завършена подкрепа давайки на сътрудника ни възможността да покрие резултатно, каквато и да е застрахователна нужда на клиентите му относно здравето им.