Застрахователни компании

Застрахователните брокери са вече независими посрадници и са задължени да оценяват и избират спрямо строги критерии  застрахователните  компании на които доверяват рисковете за сметка на застрахованите клиенти. Избирането на застрахователните компании или свързаните с тях от световни компании като (S&P).

Критериите за Гръцкият, Българският и Световния пазар са:

  1. Фирмено управление, също така и компетентност на Борда на Директорите в застрахователните фирми.
  2. Реалността на застрахователните полици, които предлага на пазара фирмата, а също и  възможността за разширяване на клаузите в договора .
  3. Опипът ни от политиката на застрахователната фирма при покриване на риска, договарянето на щетите и услугите на обслужване.
  4. Резултатите на застрахователната фирма, въз основа на побликуваните икономически данни.

Специално за здравните застраховки притежаваме голям опит като покриваме изцяло нуждите на клиентите ни  от 1994г., предлагайки специализирани здравни полици. Директно сътрудничим със застрахователните компании BUPA International от 2002г. И AXA PPP Healthcare от 2004г.