Исторически преглед

Tрадицията на семейство Серафимиди в застрахователнaта сфера започва през 1938г., когато Георгиос Серафимидис (1917-1992) започва професионалната си кариера в Александрия, Египет, където работи в Английски застрахователни компании  17 години. През 1955г. идва в Атина където е избран за служител на няколко застрахователни компании и от 1967г. до 1988г. е законен представител на Холандската застрахователна компания New Rotterdam.

1988г. е една година на предопределяне  щом след 50 годишна кариера в застрахователните компании, семейство Серафимиди  навлиза в сферата на застрахователното посредничество. Под управлението на Евгениос Серафимидис, се поема разпространението на избрани застрахователни компании и се създава едноименния  застрахователен офис с участието на госпожа Диакоминас Серафимиди, която имайки застрахователен опит от 1965г. допринася окончателно в икономическото му организиране. Продължителното развитие на офиса довежда до основаването на фирма застрахователна агенция  Е. СЕРАФИМИДИС & СИА О. Е. през 1996г.

Винаги под ръководството на Евгениос Серафимидис, семейният бизнес навлиза в нов  етап на развитие и в следващите десет години подготвя наследници, за да може управрението да премине в трето поколени.

През 2005г се основава СИГМА А. Е. НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ под ръководството на  Георгиос Серафимидис. Три години по-късно, едновременно с навършването на 70 години семейна традиция в частното застраховане, се основава и в София - България SIGMA & PARTNERS Ltd с цел  развитието на  работата по брокерските застраховки в България и разширяване пазара на Балканите.