Нашата философия

Застраховката не е една услуга лукс. Нашата цел беше, е, и ще остане утвърждаването специално на застрахователното посредничество за един по-дълъг период като надеждна и достъпна услуга за всеки човек, който търси качеството и достойнството в живота.  Считаме наше задължение да насочим застрахованият към покриване на застрахователните  му нужди по-най правилен начин и да му помогнем когато е изправен пред катастрофални опасности, които заплашват него, неговите хората и имущество му.

Фирмата ни цели постоянното и сигурното развитие в областа на фирменото и здравното застраховане. Що се отнася до фирмените застраховки, подобряваме постоянно организацията ни , за да можем да покрием навреме застрхователните нужди на един избран портфейл организации и предприятия  и в четирите предмета на застраховане, имущество, прекратяване на трудова дейност, гражданска отговорност, персонал, както в Гръция, така  и на Балканите.