Προβολή Άρθρου

Προσχέδιο ασφαλιστικής σύμβασης περιουσίας του Σ.Ε.Μ.Α.

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρώτο στάδιο δημιουργίας πρότυπης ασφαλιστικής σύμβασης περιουσίας για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων και των μελών του. Ο Γιώργος Σεραφειμίδης μετέχει στην τριμελή ομάδα σύνταξης πιστεύοντας ότι το τελικό αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας θα αναδείξει τη δυναμική των μεσιτών ασφαλίσεων και θα ανατρέψει κατεστημένα δεκαετιών. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο το οποίο αλλάζει τα δεδομένα στον κλάδο περιουσίας, επ’ ωφελεία όλων των εμπλεκομένων, ασφαλιστικών εταιριών, διαμεσολαβητών και πρωτίστως των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων.

« Επιστροφή στα νέα