Επαγγελματική Ευθύνη

Έχουμε πλήρη επίγνωση της επαγγελματικής μας ευθύνης και φροντίζουμε να παρέχουμε προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας κάθε δυνατή εξασφάλιση σε ότι αφορά τις υπηρεσίες μας.

Η εταιρεία μας στην Ελλάδα «ΣΙΓΜΑ ΑΕ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων και λειτουργεί νόμιμα με αριθμό μητρώου 259000, εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η λειτουργία της ελέγχεται από την Ελληνική «Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης».

Η εταιρεία μας στη Βουλγαρία “SIGMA & PARTNERS INSURANCE BROKERS Ltd” λειτουργεί νόμιμα με αριθμό μητρώου 20080630161903, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Επιμελητήριο Σόφιας. Η λειτουργία της ελέγχεται από τη Βουλγαρική «Χρηματοοικονομική Επιτροπή Εποπτείας».

Υπεύθυνος διαχείρισης των δύο εταιριών είναι ο Γεώργιος Σεραφειμίδης ο οποίος διαθέτει άδεια ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από το 1992 και ειδικότερα άδεια μεσίτη ασφαλίσεων από το 2005 με αριθμό μητρώου 117579, εγγεγραμμένος στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Σημειώνουμε τέλος ότι επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε μόνον με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες επιλέγονται βάσει αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων.