Προσωπικές Ασφαλίσεις

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από οικονομική ασφάλεια. Οι κίνδυνοι που διατρέχουμε καθημερινά, τόσο εμείς όσο και η κινητή και ακίνητη περιουσία μας, δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά χωρίς να καταφύγουμε, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, στην αγορά ενός ή περισσοτέρων ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Οι κλάδοι προσωπικών ασφαλίσεων που αφορούν κυρίως φυσικά πρόσωπα και προσωπικές εταιρείες, πραγματεύονται τουλάχιστον 20 διαφορετικά αντικείμενα ασφάλισης.

Αντικείμενο ασφάλισης αυτοκινήτων & σκαφών αναψυχής

 • Η Αστική ευθύνη προς τρίτους για σωματικές βλάβες η/και υλικές ζημιές
 • Οι επαγγελματίες που είναι εκτεθειμένοι σε οδικά και ναυτικά ατυχήματα
 • Το ίδιο το αυτοκίνητο ή το σκάφος ως περιουσιακό στοιχείο
 • Η μηχανική βλάβη που απαιτεί τη χρήση οδικής βοήθειας

Αντικείμενο ασφάλισης κατοικιών & κοινοχρήστων χώρων

 • Η ανέγερση της οικοδομής και η πιθανή ευθύνη εργατικού ατυχήματος
 • Η οικοδομή ως περιουσιακό στοιχείο, σε αξία ανακατασκευής
 • Η οικοσκευή ως περιουσιακό στοιχείο, σε τρέχουσα αξία αντικατάστασης
 • Οι κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι και η ευθύνη των συνιδιοκτητών
 • Η γενική αστική ευθύνη μισθωτών και ιδιοκτητών
 • Η απώλεια μισθωμάτων κυρίως από πυρκαγιά ή/και φυσικά φαινόμενα

Αντικείμενο ασφάλισης γραφείων & καταστημάτων

 • Το κτίριο ως περιουσιακό στοιχείο, σε αξία ανακατασκευής
 • Οι βελτιώσεις του κτιρίου ως περιουσιακό στοιχείο, σε αξία αντικατάστασης
 • Ο εξοπλισμός της εταιρείας ως περιουσιακό στοιχείο, σε αξία αντικατάστασης
 • Τα εμπορεύματα της εταιρείας ως περιουσιακό στοιχείο, σε αξία αγοράς
 • Η απώλεια κερδών κυρίως από πυρκαγιά ή/και φυσικά φαινόμενα
 • Η απώλεια μισθωμάτων κυρίως από πυρκαγιά ή/και φυσικά φαινόμενα
 • Η επαγγελματική αστική ευθύνη από την άσκηση επαγγέλματος
 • Η γενική αστική ευθύνη από τη χρήση του χώρου
 • Η εργοδοτική αστική ευθύνη από ατύχημα εν ώρα εργασίας
 • Το ίδιο το προσωπικό μίας επιχείρησης από ατυχήματα ή ασθένειες