Ασφαλίσεις Υγείας

Αντικείμενο των ασφαλίσεων υγείας είναι (α) τα έξοδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης για την αποκατάσταση της υγείας ενός ατόμου, μετά από ασθένεια ή ατύχημα και (β) η απώλεια εισοδήματος ενός ατόμου σε περίπτωση μόνιμης ή πρόσκαιρης ανικανότητας, μετά από ατύχημα ή ασθένεια.

Διαχωρίζουμε πλήρως την ασφάλιση υγείας από την ασφάλιση ζωής καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών μας με εξειδικευμένα διεθνή ασφαλιστικά προϊόντα από το 1994 και συνεργαζόμαστε απευθείας με τις ασφαλιστικές εταιρίες AXAPPP, BUPA, CIGNA.

Τα διεθνή ασφαλιστικά προγράμματα υγείας αποτελούν πλέον μία δοκιμασμένη και αξιόπιστη επιλογή για περισσότερους από 10 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες, καθώς είναι ιδανικά για την ασφάλιση στελεχών επιχειρήσεων και ιδιωτών μεσαίου εισοδήματος και άνω. Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στον ασφαλισμένο είναι τρία:

  • Ισόβια ασφαλιστική κάλυψη, από οποιαδήποτε ηλικία, χωρίς προ ασφαλιστικές εξετάσεις.
  • Παγκόσμια ασφαλιστική κάλυψη, εντός νοσοκομείων, με δυνατότητα απευθείας διακανονισμού των εξόδων νοσηλείας.
  • Ευέλικτη ασφαλιστική κάλυψη, εκτός νοσοκομείων, με ελεύθερη επιλογή ιατρών, διαγνωστικών κέντρων, θεραπευτών.

Κλάδος ομαδικών ασφαλίσεων

Ένας οργανισμός ή μία επιχείρηση έχει τρεις επιλογές ως προς την ομαδική ασφάλιση του προσωπικού και των στελεχών της.

  • Συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης, πολλαπλών παροχών ατυχήματος / ασθένειας, σταθερού κατά κεφαλήν ασφαλίστρου.
  • Συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης ατυχημάτων, ευρείας κάλυψης, ασφαλιστικών ποσών άνω του 1.000.000 ευρώ, ειδικά για στελέχη επιχειρήσεων.
  • Συμβόλαιο ομαδικής ασφάλισης ασθενειών, ευρείας κάλυψης, ασφαλιστικών ποσών άνω του 1.000.000 ευρώ, ειδικά για στελέχη επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας δεν δραστηριοποιείται στους κλάδους Ζωής και Αποταμίευσης. Κατ’ εξαίρεση και κατόπιν γραπτής εντολής ανάθεσης έργου, μπορούμε να σχεδιάσουμε προγράμματα ομαδικής ασφαλιστικής αποταμίευσης.