Διαχείριση Απαιτήσεων

Οι υπηρεσίες μας ως προς τη διαχείριση απαιτήσεων περιλαμβάνουν (α) την αναγγελία της ζημιάς, (β) τον έλεγχο της απαίτησης, (γ) τον έλεγχο της πραγματογνωμοσύνης, (δ) τη διευθέτηση της αποζημίωσης.

Επιπλέον η εταιρεία μας αναλαμβάνει, επ’ αμοιβή και κατόπιν γραπτής εντολής ανάθεσης, τη διαχείριση απαιτήσεων αποζημίωσης ή/και τη σύσταση εξειδικευμένων νομικών συμβούλων για την επίλυση ασφαλιστικών περιπτώσεων, εκτός χαρτοφυλακίου μας.

Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε όλους τους ασφαλιστικούς κλάδους συμπεριλαμβανομένου του κλάδου επιβίωσης (συμβόλαια αποταμίευσης) είτε σε ασφαλισμένους πελάτες μας, είτε σε τρίτους. Η αμοιβή μας καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον επί του αποτελέσματος.