Ενδεικτικό Χαρτοφυλάκιο Πελατών

NAME

COUNTRY

INDUSTRY

STATUS

ALBA/DEREE

GRE

Education

Active

ASTIR PATRAS

GRE

Hotel

NA

AVITECH

GRE

Audiovisual

NA

BELPACK

BUL

Paper boxes

Active

BIOMEDSKLO

UKR

Glassworks

Active

BUCHA

UKR

Glassworks

NA

D.J.FIDAS

GRE

Footwear

NA

DENEGRIS

GRE

Party goods

Active

DRUJBA

BUL

Glassworks

Active

EL PACK

GRE

Paper boxes

Active

EPTANISA

GRE

Hotel

Active

FTHIOTIS

GRE

Paper Frame

Active

GFK

GRE

Market Analysis

Active

GRAPHOTECHNIKI

GRE

Commerce

NA

MASTER PACK

GRE

Logistics

NA

NEOCHIMIKI

GRE

Chemicals

NA

NEW GLASS

BUL

Glassworks

Active

PAPAZOGLOU

GRE

Packaging

NA

PATRAS PALACE

GRE

Hotel

NA

PETRAKIS

GRE

Shoe stores

NA

POLICARTON

GRE

Paper boxes

NA

PROCOS

GRE

Party goods

Active

RAYCAP

ROM

Telecom

NA

SCORPION

GRE

Commerce

NA

SIDERAL

ALB Metal products Active

SIGMA PACK

GRE

Paper boxes

Active

STIROM

ROM

Glassworks

NA

TABLOGIX

GRE

Logistics

NA

YIOULA/HGI

GRE

Glassworks

Active